Ceník

Minimální náklad pro tisk Vlastní známky je 600 shodných tiskových listů. Každý tiskový list obsahuje 25 známek, přičemž každá známka může mít jiný motiv.

V případě známkových sešitků je minimální náklad 1 900 kusů shodných známkových sešitků. Ve známkovém sešitku naleznete 8 známek.

Cena Vlastních známek je tvořena součtem nominálních hodnot známek (bez DPH – na poštovní známky se DPH nevztahuje) na tiskovém listu nebo ve známkovém sešitku a cenou za personalizaci jednoho tiskového listu či známkového sešitku (vč. DPH), v závislosti na množství odběru a počtu odlišných variant zpracování. Za odlišnou variantu zpracování Vlastní známky se považuje nejen změna motivu, ale i nominální hodnoty či orientace Vlastní známky.

Kompletní ceník ke stažení naleznete zde.

Příklad výpočtu

  • Zadání

    Chtěli bychom vytisknout známky s jedním motivem. Máme zájem pouze o známky s hodnotou A, konkrétně o tiskové listy s obdélníkovými známkami na výšku.

  • Výpočet

    Cena za poštovní známky = 600 tiskových listů x 25 známek x 19 Kč cena za písmenovou známku A = 285 000 Kč bez DPH (na poštovní známky se DPH nevztahuje).

    Cena za personalizaci = 600 tiskových listů x 69,50 Kč za personalizaci jednoho tiskového listu (1 varianta zpracování) = 41 700 Kč včetně DPH.

Nechte si připravit kalkulaci

Podobu a cenu Vlastní známky doporučujeme konzultovat s našimi pracovníky. Více informací vám poskytneme prostřednictvím e‑mailu vlastni.znamka@cpost.cz nebo na telefonu +420 954 302 424.

Alternativní varianta

Chtěli byste raději menší počet známek s vlastním motivem? Pak můžete využít naše Známky s přítiskem. Navštivte www.znamkyspritiskem.cz.